abinėti

abinė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. atsidėjus dirbti (siūti, skaityti ir pan.): Ar ilgai ten abinė́si – akis pagadinsi Trk. Parsineš visokių tų kningų ir abinė́[ja] lig pusnakties Trk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.